سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت سماعی – دانشکده مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – دانشکده مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – دانشکده مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان
ملیحه حسنی سعدی – دانشکده مهندسی مواد،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از فرایند ماتنزیت، متوسط اندازه دانه فولاد ۲۰۱ حاوی نیوبیوم به محدوده زیر میکرون رسید. فولاد مورد نظر پس از ریخته گیری، همگن سازی در دمای ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵ ساعت، فورج و آنیل انحلالی تحت عملیات ترمومکانیکی پیشرفته فرایند مارتنزیت قرار گرفت. نتایج نشان داد که در حین نورد سرد پس از اعمال کاهش ضخامت حدود ۶۰% ریز ساختار آستنیت به مارتنزیت تبدیل می شود. در حین فرایند آنیل بازگشتی، بیشترین کسر بازگشت آستنیت همراه با رزترین اندازه دانه در دمای ۸۵۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۵ دقیقه حاصل شد. متوسط اندازه دانه ها در این حالت حدود ۱۴۰ نانو متر است. نتایج نشان داد که عنصر نیوبیوم سبب تاخیر در انجام فرایند بازگشت می شود. همچنین انجام فرایند بازگشت در زمان های بیشتر منجر به رشد دانه ها و هم رشد رسوبات در ریز ساختار می شود.