سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مسعود کاظمی – گروه شیمی کاربردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
محمدرضا زند منفرد – گروه شیمی کاربردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
نوید تفرشی – گروه شیمی کاربردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
صالح عبدالحسینی – گروه شیمی کاربردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده:

مهمترین منبع پنتوزان در طبیعت لیگنو سلولز موجود در مواد گیاهی است.این پنتوزان در اسیدهای معدنی رقیق به پنتوز هیدرولیز می شود. محصول آبگیری در این محیط از پنتوز فورفورال خواهد بود.فورفورال از پوسته میوه های مختلف مثل پوسته برنج تولید شده که این پوسته ها از ضایعات مهم کشاورزی می باشند. در این مطالعه عوامل موثر بر هیدرولیز اسیدی از جمله غلظت سولفوریک اسید، دمای واکنش و زمان آن بررسی شده و بازده واکنش براساس فورفورال به دست آمده است.