سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیلوفر ثابت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین بهرام بیگی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر ربی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد موسوی شوشتری – عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در تحقیق حاضرکامپوزیتی متشکل از لایه های نانوالیاف پلی یورتان (PU) و پلی اکریلونیتریل (PAN) در بستر فوم پلی یورتان تهیه شده و قابلیت عایق صوتی آن بررسی شده است. به منظور تولید لایه های نانوالیاف از روش الکتروریسی استفاده شده است. جهت بررسی مورفولوژی نانوالیاف تولیدی از میکروسکوپ الکترونی روبشی بهره گرفته شده است. اندازه گیری قابلیت عایق بودن و همچنین جذب صوت با استفاده از لوله امپدانس صورت گرفته است. نتایج آزمایشات حاکی از این است که در حضور لایه‌های نانوالیاف ، کاهش قابل توجهی در انتقال امواج صوتی حاصل شده است ضمن اینکه میزان جذب صوت با استفاده از این لایه های نانو نیز بهبود یافته است. اضافه شدن لایه های نانولیفی به فوم منجر به کاهش قابلیت عبور هوا نیز گشته است. در مقایسه بین دو نانولیف به کار رفته مشاهده شده است که نانوالیاف پلی اکریلونیتریل از پتانسیل بالاتری در جلوگیری از انتقال امواج صوتی برخوردارند.