سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی تاجریان – واحد مهندسی فرایند، پژوهشگاه صنعت نفت
منصور بزمی – واحد مهندسی فرایند، پژوهشگاه صنعت نفت
سعید حسن بروجردی – واحد مهندسی فرایند، پژوهشگاه صنعت نفت
محمدامین حمزوی عابدی – واحد مهندسی فرایند، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون کاربرد اودرانت ها یا مواد بودار کننده در صنعت گاز، در این مقاله چگونگی تولید اودرانت ها، به منظور دستیابی به مرکاپتانهای خالص در مقیاس عملیاتی پایلوت مورد مطالعه قرار گرفته است. ذخایر عظیم گاز در کشور، ضرورت استحصال آن و مشکلات ایمنی کاربرد گاز طبیعی توجه ویژه به روش های مناسب برای تولید اودرانت ها را ضروری می سازد . روش مورد مطالعه یک روش سنت زی نبوده، بلکه بر اساس توسعه فرآیند مرکاپتان زدایی است .
عملیات پایلوتی که شامل دو بخش تهیه و ساخت خوراک کاستیک حاوی مرکاپتید سدیم و بخش تقطیر با واکنش است، بررسی شده است . در این مقاله، همچنین نتایج آنالیز اودرانت تولیدی مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.