سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیده مولود حسینی امیر – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش فناوری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه
احمد اخلاصی – استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تولید ساختمان و مسکن دومین عامل اشتغال زایی و گردش سرمایه پس از صنعت نفت به حساب می آید این بخش پدید آورنده ی عمده سرمایه های فیزیکی است و جایگاه ویژه ای در توسعه ملی ساخت و ساز در بسیاری از کشورها از جمله ایران درگیر مسائل عمده ای است که مانع از بازدهی مطلوب آن می شود از عوامل کلیدی در توسعه ساخت و ساز توجه به فناوری در صنعت ساختمان می باشد این فناوریهای نوین درتهیه و تولید قطعات اجزا و احجام پیشساخته سازه ای و غیرسازه ای کاربرد دارند از جمله ای این فناوریها استفاده از تکنولوژی های جدید در اجرای سقف در جهت سبک سازی و افزایش دهانه بدون ستون، کاهش زمان ساخت ، افزایش استانداردهای ساخت و… می باشد که به عنوا ن مثال می توان به سقف های بتنی مجوف، کوبیاکس، LSF، و … اشاره نمود. دراین مقاله پس از بیان ضرورت ها و چالشهایی که درن تیجه صنعتی شدن روند ساخت و ساز که پیشتر در بلوک غرب و امروزه درکشورهای در حال توسعه وجود دارد مزایای استفاده از تولید صنعتی به عنوان یکی از روشهای ساختمان سازی رایج دردنیای امروز بیان میشود.