سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدروح اله قدسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده مکانیک و هوافضا
سیدمهدی شیخ الاسلام نوری – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده هوافضا
محمد طیبی رهنی – دانشگاه صنعتی شریف دانشکده هوافضا

چکیده:

یکی ازموضوعات مهم در بکارگیری موثر رهیافت شبیه سازی گردابه بزرگ LES اعمال شرایط ورودی دقیق و نزدیکبه واقعیت است نحوه تولید شرایط ورودی می تواند در پیش بینی ساختارهای جریان بسیار تاثیر گذار باشد کمیت های مختلف جریان آشفته مانند سرعت را می توان به دو بخش متوسط و اغتشاشی تقسیم نمود به دلیل اهمیت موضوع روشهای مختلفی برا یتولید اغتشاشی درورودی جریان مورد استفاده قرار گرفته است فیلتر دیجیتال یک نمونه از این روش هاست درروش فیلتر دیجیتال از کمیت های فیزیکی جریان مانند مقیاس طولی و تنش رینولدز برای مقادیر اغتشاشی استفاده می شود هدف ازارایه این مقاله بررسی تاثیر استفاده از روش فیلتر دیجیتال در تولید شرایط ورودی دقیقتر است نتایج بدست آمده نشان میدهد که وارد نمودن مشخصه های فیزیکی جریان درتولید شرایط ورودی به کمک روش فیلتر دیجیتال باعث نزدیکتر شدن نتایج به واقعیت میشود.