سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا حیدری – کارشناس ارشد
علیرضا جهانگیریان – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دراین مقاله یک روش تولید شبکه سه بعدی کارتزین بی سازمان ارایه شده است تولید شبکه کارتزین یکی از روشهای تولید شبکه بی سازمان است که به دلیل سادگی سرعت بالای تولید استفاده از سلولهای متعامد و خودکار بودن روش درسالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است کاربرد اصلی این روش در تولید شبکه حول اجسام پیچیده می باشد به دلیل رشد سریع اندازه سلول ها از مرز جسم به سمت مرز خارجی تعداد سلول ها برای یک هندسه ثابت نسبت به دیگر روشها کمتر می باشد درنتیجه زمان حل جریان با استفاده از این شبکه کاهش می یابد درانی روش ابتدا یک مکعب شامل جسم و کل میدان جریان تعریف می شود سپس براساس تعداد دلخواه تقسیما ت سلولی این مکعب سلول اولیه تقسیم و ریز می شود درمرحله بعد نیز به دفعات مورد نیاز سلولهایی که مرز جسم درون آنها قرارمیگیرد مجددا ریز می شود هرسلول نمی تواند بیش از یک مرتبه ریزتر از سلول کناری باشد درمرحله بعد سلولهایی که کاملا درون مرز جسم باشند از ساختار داده ای حذفمی گردند.