سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهلاسادات فاطری رضوانی – گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت معلم مراغه
مقصود پژوهنده –
اکبر شیرزاد –
محمد احمدآبادی –

چکیده:

ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی (Potato Leaf Roll Polerovirus, PLRV) از پاتوژنهای بسیار مهم گیاه سیب زمینی است و تولید رقمی که در برابر این ویروس مقاوم باشد سال ها است که مورد توجه محققان میباشد. در گیاهان، RNA silencing یک مکانیسم دفاعی علیه آلودگیهای ویروسی است. کشف پروتئینهای ویروسی ممانعت کننده از این مکانیسم مقاومت طبیعی در گیاهان افقهای جدیدی را جهت تولید گیاهان واقعا مقاوم به ویروس فراهم کرده است. پروتئین P0 از ORF0 ژنوم PLRV تولید می شود و بازدارنده RNA silencing در سلول های گیاه میزبان است. در سابق تحقیقات زیادی با استفاده از RNA silencing در جهت خاموش کردن ژن هایی از ویروس صورت گرفته است اما در نهایت به خاطر فعالیت پروتئین های ممانعت کننده ویروس از RNA silencing مقاومت گیاه شکسته شده و ویروس به تکثیر و خسارت خود می پردازد. در این بررسی سعی بر knock down کردن ژن P0 از طریق تولید سازه RNA سنجاق سری بخشی از ژن P0 در گیاه سیب زمینی هستیم. در این راستا وکتور نوترکیب pFGC5491 کد کننده ساختار سنجاق سری P0 ایجاد و به کمک آگروباکتریوم به رقم آگریا سیب زمینی انتقال یافت. گیاهان تراریختی انتخاب شدند که در آنها بطور مداوم siRNA های P0 تولید میشوند و قادرند به محض حمله ویروس آن را خاموش کنند. مقاومت این گیاهان به PLRV با تلقیح ویروس توسط آگروباکتریوم و با تست DAS-ELISA بررسی شد. این آزمایشات در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان-تبریز با راهنمایی دکتر مقصود پژوهنده از تیر ماه سال ۸۹ آغاز شده است.