سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سپیده حقیقت خرازی – کارشناسی ارشد صنایع غذایی
رضا اسماعیل زاده کناری – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

در سال های اخیر تصفیه زیستی (Biorefining) به عنوان جایگزینی در جهت کاهش استفاده از منابع نفتی و کاهش آلودگی محیط زیست توجه زیادی را به خود جلب کرده است. بسیاری از مواد شیمیایی کهدر گذشته تنها از فرایند های شیمیایی تولید می شدند هم اکنون می توانند به صورت بیولوژیکی از مواد تجدید پذیر تولید شوند. از جمله این مواد می توان به سوکسینیک اسید اشاره کرد. هدف از این مطالعهبررسی امکان تولید سوکسینیک اسید از گندم می باشد. مطالعات مقدماتی و تحلیل های اقتصادی نشان داده که گندم می تواند به عنوان سوبسترای مفید و قابل رقابت از نظر اقتصادی جهت تولید سوکسینیکاسید مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه این تحقیق نشان داد که قیمت نهایی محیط های مورد نیاز جهت تولید سوکسینیک اسید در صورت استفاده از واریته های ارزان گندم و محصولات فرعی تولیدی، کاهش می یابد و گندم می تواند بعنوان منبعی جهت تولید سوکسینیک اسید مورد استفاده قرار گیرد