سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهمن نجفی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مغدید مرتضی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

در میان سوخت های بیولوزیک مایع و گازی، بیواویل به علت فراونی منابع تولیدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق سوخت بیواویل به روش پیرولیز سریع و با استفاده از یک راکتور بستر سیال، از خاک اره( ذرات چوب) تولید گردید. فرآِند پیرولیز سریع در نرخ جریان گاز نیتروژن ۱۰۰ml/min با نرخ حرارت ۱۰ºC/min ، حرارت نهایی ۵۰۰ºC و ترخ تغذیه ۱kg/h انجام گرفت عملیات بیواویل ۲۵% وزنی ماده اولیه بود. آزمون امولسیون (۲۰% بیواویل و ۸۰% گازوئیل) و گازوئیل خالص، بر روی موتور دیزل OM314LA انجام شد. نتایج حاکی از این واقعیت بود که استارت و روشن شدن موتور با مشکل انجام می شود. بعد از گذشت مدت زمان حدود ۲۰ دقیقه، گرفتگی فیلتر سوخت و خوردگی قطعات سیستم سوخت رسانی از جمله سوزن ها، نازل ها و پمپ انؤکتور مشاهده گردید. در تمامی دورهای موتور (۱۲۰۰rmp و ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰) ، دمای اگزوز و مصرف سوخت امولسیون نسبت به گازوئیل خالص افزایش پیدا کرد که ناشی از پایین بودن عدد ستان و ارزش حرارتی بیواویل است. پیشنهاد می شود کیفیت احتراقی و شیمیایی بیو اویل بهبود داده شود و قطعات سیستم سوخت رسانی از مواد مقاوم به خوردگی ساخته شود و یا بیواویل در انواع مشعل ها مورد استفاده قرار گیرد.