سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شقایق پرنیان – ارائه دهنده،دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست،دانشکده مهندسی د
محمد حسین صیادی – مکاتبه کننده،استادیار گروه عمران محیط زیست، دانشکده مهندسی دانشگاه
محمد رضا دوستی – نویسنده،استادیار گروه عمران_محیط زیست، دانشکده مهندسی دانشگاه بیرج

چکیده:

تحقیقات بر روی سوخت های تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست به سرعت در حال توسعه است و بسیاری از دانشمندان و دولت مردان به دلیل محدودیت منابع سوخت فسیلی و اثرات مضر آن ها بر محیط زیست، در راستای توسعه این گونه تحقیقات تلاش می کنند. سوخت های زیستی حاصل از جلبک ها قابل دسترس ترین و بهترین سوخت به دست آمده از منابع تجدیدپذیر می باشند که دوستدار محیط زیست نیز هستند. در این مقاله گونه های مختلف انواع جلبک های میکرو و ماکرو به عنوان یک گزینه ماندگار و حیاتی برای تولید سوخت های زیستی تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفته است و نحوه تولید انواع سوخت های تجدید پذیر تشریح می گردد. قابل ذکر است که پرورش و کنترل صحیح جلبک ها کمترین رقابت منفی را با سایرگیاهان ایجاد می کند. همچنین با مصرف CO2توسط فرآیند فتوسنتز در تعادل CO2 اتمسفر موثرند، بنابراین با توسعه اینگونه سوخت ها گام بزرگی در راستای کاهش آلودگی هوا و گرمایش جهانی برداشته خواهد شد. تحقیقات و پژوهش های بیشتری برای تولید سوخت های با کیفیت بالاتر لازم و ضروری می باشد و همچنین در حال حاضر بیشتر جلبک های اختصاصی (سوختی) پر هزینه و غیر اقتصادی به نظر می رسند.