سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر صرافی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
احسان موحدی – مشاورصنعتی مجتمع مس سرچشمه کرمان
ملیحه مهرابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

آنالیزهای شیمیایی طیف سنجی فلورسانس اشعه XRF) 1X و آنالیز مینرالوژی پراش اشعه (XRD) 2X برروی نمونه ها انجام شد و رفتار نمونه دربرابر حرارت توسط آنالیز حرارتی همزمان STA(TG_DTA مورد بررسی قرارگرفت با توجه به نزدیکی ترکیبات آن به مواد اولیه صنعت کاشی و سرامیک درصدی از آن دریک بدنه کاشی کف مورد استفاده قرارگرفت گوگردموجود درنمونه دردمایی پایین تر ازدمای شیشه ای شدن لعاب خارج شده وهیچ گونه مشکلی درظاهر محصول مشاهده نگردید پس ازآماده سازی دوغاب پرس خشک کردن و پخت بدنه ها تا دمایی ۱۱۰۰ درجه تحت رژیم حرارتی مناسب بدنه هایی با مقاومت مکانیکی ۴۹۸Kg/cm2 درصد جذب آب ۴/۱ ودرصد انقباض ۴/۷ و درصد پرت حرارتی ۵/۲ بدست آمد.