سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاد یزدانی – استادیار دانشگاه کردستان سنندج
فواد مرادخانی – کارشناس ارشد مهندسی زلزله

چکیده:

هدف این مقاله تولید شتاب نگاشت زلزله دریک سایت مشخص با استفاده از روش چشمه محدود است این روش برای مدل کردن زلزله های بزرگ درنزدیکی مرکز زلزله مناسب است روش چشمه محدود صفحه گسل را به چندین المان تقسیم می کند هرالمان به عنوان یک چشمه کوچک درنظر گرفته میشود شکست از کانون گسل شروع می شود و با سرعت ثابت منتشر می شود و به محض اینکه به زیرگسل ها برسد باعث شکست آنها می شود درنهایت انتشار ازهمه چشمه ها برای تولید زلزله نهایی با درنظرگرفتن زمان تاخیر برای آنها باهم جمع می شود.