سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

موسی یونسی – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز.
محمدرضا اقتصاد –
محمدابراهیم بحرالعلوم –

چکیده:

در این تحقیق به تولید رنگ کامپوزیتی اپوکسی_ماسه بادی(River sand) و بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی مورد اشاره در بالا برروی آن پرداخته شده است. پودر سرامیکی ماسه بادی را با درصد های وزنی ۴۰،۳۰،۲۰،۱۰و۵۰ با رنگ اپوکسی مخلوط شده وپس از یکنواختی کامل آن در زمینه اپوکسی بر روی ورق هایی از جنس فولاد زنگ نزن که سطح آن چربی زدایی و آماده سازی شده است بوسیله اسپری کردن اعمال گردید. پس از آن نمونه ها را در ابعاد استاندارد برای هر آزمایش آماده شد و تست های مربوطه بروی آنها انجام گردید. نتایج آزمایش های سایش انجام شده روی نمونه ها نشان داد که با افزایش درصد وزنی ماسه بادی از ۰ تا ۵۰ درصد میزان کاهش وزن نمونه ها از mgr/m 5310/0 تا mgr/m 1025/0 کاهش نشان می دهد.طیف تغییر براقیت و رنگ نمونه با افزایش درصد وزنی ماسه بادی نیز در این تحقیق نشان داده شده است. مربوط نتایج آزمایش اشتعال پذیری بروی نمونه های مورد نظر نشان داد که با افزایش جزء سرامیکی ماسه بادی زمان اشتعال از ۱۲ ثانیه به ۲۵۰ ثانیه افزایش و مسافت اشتعال یافته از mm 49 به mm 7 کاهش نشان میدهد. سطخ نمونه های سایش بوسیله میکروسکوپ نوری مورد آنالیز قرار گرفت.