سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهزاد محمدی – مدرس دانشگاه آزاد بناب
علی اشرفی زاده – دانشیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

یخچالهای کرایجنیکی لوله پالسی به عنوان روشی نوین دررسیدن به دماهای کرایجنیکی می باشند که وجود مزایای منحصربرد همچوننداشتن عضو متحرک درسر سرد درساختمان این یخچالها باعث شده است که با یخچالهای دیگر مانند یخچالهای استرلینگی G-M و ژول – تامسون قابل رقابت باشند دراین مقاله طراحی و ساخت این نوع یخچالها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل ازتست نمونه ساخته شده تحلیل شده است سیستم طراحی و ساخته شده دراین تحقیق شام لدو بخش اساسی است بخش کمپرسور و بخش کرایواستات که بخش کمپرسور از سه سیستم خنک کاری کمپرسور سیستم جداسازی روغن و سیستم نوسان سازی گاز تشکیل شده است این یخچالها براساس پدیده انبساط ژولی کار می کنند و قادرند به دماهای کرایجنیکی برسند دراین مقاله یخچال کرایوکولر ساخته شده برای حالت های مختلف مورد آزمایش قرارگرفته است.