سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید رضا عزتپور – دانشجوی دکتری گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد
محسن حداد سبزوار – دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل وحدتی خاکی – استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد
حسن حمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشه

چکیده:

در این تحقیق، نانوکامپوزیت Al٢O٣/Cu-Cr به روش مکانوشیمیایی و از مخلوط اولیه Cu، Al ، CuO و Cr٢O٣ با درصدهای مختلف و با استفاده از آسیاکاری پر انرژی تولید شد. اساس تولید این نانوکامپوزیت واکنش های احیایی بود. به طوریکه در حین فرایند اکسیدهای کرم و مس توسط آلومینیوم احیاء شده و محصول نهایی یک کامپوزیت زمینه فلزی شامل محلول فوق اشباع کرم در مس به عنوان زمینه و اکسید آلومینیوم به عنوان فاز تقویت کننده بود. استفاده از مس فلزی اضافی در مخلوط اولیه به عنوان رقیق کننده، امکان کنترل دمای آدیاباتیک و نرخ واکنش را فراهم آورد. نتایج محاسبه پارامتر شبکه بر اساس داده های XRD نشان داد که این پارامتر برای مس درطول فرایند آسیاکاری تغییر نمود. این تغییرات در ثابت شبکه به پدیده حل شدن کرم و تشکیل محلول فوق اشباع کرم در مس مربوط بود. نتایج XRD همچنین نشان داد که با تغییر ترکیب اولیه مخلوط پودری و در نتیجه تغییر دمای آدیاباتیک در نمونه های مورد آزمایش نرخ پیشرفت واکنش ها تغییر نمود. نتایج SEM نشان داد که درزمان های ۳۰ تا ۴۸ ساعت آسیاکاری، پدیده شکست ذرات (ریز شدن ذرات) بر جوش سطحی ذرات (پدیده اگلومره شدن ذرات) غالب بود. بعد از ۴۸ ساعت آسیاکاری، نانوکامپوزیتی حاوی ذرات با اندازه حدود ۳۰ نانومتر حاصل گردید.