سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهناز روحنواز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

جلبک تک سلولی Chlorella vulgarisسبز غذایی است. این جلبک منبع غنی از ترکیبات با ارزشی مثل پروتئین ها ) ۰۳ ۰۳ %(، ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای چرب ضروری، رنگدانه ها و کربوهیدرات است و به عنوان ماده – افزودنی غذایی، مکمل های غذایی و غذاهای سلامت در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. این مسأله با توجه به افزایش جمعیت جهان و کمبود منابع غذایی به ویژه پروتئین و همچنین عدم تولید صنعتی در داخل کشور حائز اهمیت است. به همین دلیل در این تحقیق جلبک کلرلا ولگاریس در دستگاه فتوبیوراکتور ۲ لیتری کشت داده شد. آنالیز بیومس تولید شده ) g/l 2300 ( نشان داد که اسیدهای چرب پلی غیراشباع و مونو غیر اشباع مانند اسید اولئیک (ω۹ ) ، اسید لینولئیک (ω۶ ) ، اسید لینولنیک (ω۰ ) و اسید پالمیتیک ۶۶ % کل اسیدهای چرب این جلبک را تشکیل می دهند. میزان پروتئین تولیدی ۲۲۳۰ %، کلروفیل و خاکستر نیز به ترتیب ۱۸٫۱۱ (μg/mg) و ۱٫۸۵ % اندازه گیری شد.