سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز میرزایی ضیاپور – استادیار، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی
اسماعیل اقبالی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

استفاده از توربواکسپندر به جای رگولاتور فشار(فشار شکن) در ایستگاه های تقلیل گاز شهری بحث اصلی این مقاله است. در این حالت به جای هدر رفتن اکسرژی گاز شهری می توان در یک توربو اکسپندر(Turboexpander) علاوه بر کاهش فشار گاز، کار مکانیکی تولیدی را با وصل نمودن آن به یک ژنراتور به برق تبدیل کرد. در این مقاله همچنین گاز ورودی به توربو اکسپندر توسط انرژی زمین گرمایی محل که توسط یک ترموسیفون بلند با جریان دوفازی بسته به سطح زمین انتقال می یابد پیش گرم می شود. بدین طریق از پتانسیل انرژی زمین گرمایی محل نیز برای تولید برق استفاده می کنیم. در این مقاله در ابتدا با معرفی و بحث در مورد انرژی زمین گرمایی به مطالعه چگونگی استفاده از آن برای پیش گرم کردن گاز ورودی می پردازیم و در ادامه مطالعاتی روی انواع توربواکسپندرها و مقایسه آن ها خواهیم داشت. شبیه سازی طرح مورد مطالعه توسط نرم افزار EES انجام شده و در انتهای مقایسه ای بین نتایج حاصل از آن و مطالعات محققان قبلی صورت گرفته است.