سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار ابراهیمی – پژوهشگاه نیرو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – دانشکده ی مهن
سید ابراهیم موسوی ترشیزی – پژوهشگاه نیرو -دانشگاه صنعت آب و برق -دانشکده ی مهندسی انرژی

چکیده:

یکی از روش های جدید استحصال انرژی زمین گرمایی استفاده از چاه های تخلیه شده ی هیدروکربوری گرم است . در یک نیروگاه زمین گرمایی که با این روش کار می کند سیال عامل وارد یک مبدل حرارتی دو لوله ای هم مرکز که داخل چاه تعبیه شده می شود و پس از دریافت گرما از دیواره های گرم چاه، از آن خارج شده و طی یک چرخه ی قدرت کار انجام می دهد. در مقاله ی حاضر پس از تشریح عملکرد چنین سامانه ای، امکان استفاده از آن در یکی از مخازن گاز تخلیه شده ی کشور بررسی شده است، بدین ترتیب که پس از انتخاب یک چرخه ی قدرت و سیال عامل متناسب با چاه، نیروگاه و چاه مدل سازی شده و نقطه ی عملکرد بهینه ی نیروگاه به دست آمده است.