سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامین نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت
سیدزین العابدین موسوی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فرانک عبادی سهی – کارشناس برق الکترونیک

چکیده:

از آنجایی که انرژی زیست توده یکی از مهمترین انرژیهای تجدید پذیر می باشد و دسترسی به آن نیز آسان می باشد لذا با بهره گیری از این انرژی می توان انرژی الکتریکی و حرارتی مناطقی مانند روستاها را فراهم نمود. یکی از روشها برای از بین بردن زباله ها و فضولات دفن آنها درزمین میباشد که با بهره گیری از بیوگاز تولیدی از آن و استفاده در دیزل ژنراتور می توان انرژی الکتریکی و حرارتی مناطق دور از شبکه انتقال و توزیع را تامین نمود. بنابراین دراین مقاله سیستمی شامل دیزل ژنراتور که از بیوگاز تولیدی توسط زیست توده تغذیه می شود و پیل سوختی به عنوان پشتیبان و بویلر جهت تولید انرژی حرارتی برای ساختمانی در منطقه ای دور از شبکه پیشنهاد داده می شود.