سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامی کابوسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه صنایع غذایی
مرجان ملاحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

تره هالوز یک دی ساکارید غیر احیا کننده متشکل از دو قند گلوکز با پیوند D-a- گلوکز پیرانوزیل گلوکوپیرانوزید میباشد این قند به میزان زیاد درمخمرها باکتریها قارچها و جلبکها و همچنین برخی از حشرات بی مهرگان و گیاهان یافت می شود ابتدا به نظر می رسید که تره هالوز یک منبع ذخیره ای کربوهیدرات می باشد اما مطالعات اخیر روی مخمرها وجود ارتباطی میان محتوای تره هالوز و مقاومت مخمر در برابر استرسهای محیطی و شرایط زیان اوری چون دمای بالا ، انجماد، خشکی سلول، وجود پراکید هیدروژن ، فشار اسمزی بالا و غلظت بالای اتانول را نشان داد بررسی برروی محتوای تره هالوز مخمرها اثبات کردکه عملکرد اصلی تره هالوز در سلولها یمخمر تنها به عنوان یک منبع ذخیره انرژی نمی باشد بلکه تره هالوز به عنوان یک محافظت کننده با کارایی بالا و تقویت کننده مقاومت ترکیبات سلولی از قبیل غشاهای سلولی و پروتئین ها عمل می کند که این یافته ها استفاده از تره هالوز را به عنوان یک ماده محافظ در زمینه های متنوعی را سبب گردید.