سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمحسن سلاجقه انصاری – کارشناس ارشد زیست شناسی دانشگاه شهید باهنرکرمان
احمد خالویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیگ گرایش تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

پیل سوختی میکروبی یک راکتور زیستی است که با کمک میکروارگانیسم ها جریان الکتریکی را تولید می کند. از سال های دور امکان تولید الکتریسیته از میکروب ها کشف شده است. بحران انرژی که امروزه در جهان وجود دارد علاقمندی های زیادی را بین دانشمندان برای استفاده از پیل های سوختی میکروبی برای رفع این بحران به وجود آورده است. در یک پیل سوختی میکروبی که از دو محفظه کاتدی و آندی تشکیل شده است، میکروب ها الکترون ها را در محفظه آندی را تولید کرده و به الکترود آند می دهند. پس از عبور الکترون ها از مدار و ورود به محفظه کاتدی واکنش ترکیب هیدروژن و اکسیژن و در نتیجه تولید مولکول آب انجام می شود. برای عملکرد بهینه یک پیل سوختی میکروبی نیاز به یک لایه جداکننده بین آند و کاتد است. تولید الکتریسیته، هیدروژن زیستی، تصفیه پساب و حسگر های زیستی از جمله مهمترین کاربردهای پیل های سوختی میکروبی هستند.