سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مینا سالاری – کرمان، دانشگاه شهید باهنر، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی
سیداحمد عطایی – کرمان، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، گروه مح
فرشته بختیاری – کرمان، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، گروه مح
حسن هاشمی پوررفسنجانی – کرمان، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، گروه مح

چکیده:

تامین انرژی به عنوان یک عامل توسعه، دغدغه تمامی کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه است . ازسویی تصفیه پسابها یکی از مهمترین چالشهای زیست محیطی امروز کشورها محسوب میگردد. راکتور ناپیوسته متوالی که در سالهای اخیر مورد توجه واقع شده است، یک روش اصلاح شده لجن فعال است. استفاده از این روش ضمن سادگی عملیات، قابلیت انعطاف بالا در برابر نوسانات، نیاز به سرمایه گذاری و زمین کمتر، بازده بالا در حذف اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، توانایی حذف فلزات سنگین و مواد سمی را نیز دارد. استفاده از این روش به صورت بی هوازی علاوه بر مزایای تصفیه پساب، قادر به تولید بیوگاز است که کاربرد آن بعنوان یک منبع انرژی علاوه بر کاهش گازهای گلخانهای، راهکار مناسبی برای حفظ منابع آب و انرژی محسوب می شود. هدف از این مقاله معرفی راکتور ناپیوسته متوالی بیهوازی بعنوان یک روش نوین تولید بیوگاز است. بدین منظور پس از بررسی خواص بیوگاز و روشهای تولید آن، فرایند راکتور ناپیوسته متوالی معرفی و قابلیت آن بصورت بیهوازی در تولید بیوگاز از پسابهای مختلف و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است . این روش یک روش مناسب برای اجتماعات کوچک است که نسبت به حذفCOD بازده بالایی در تولید بیوگاز بعضاً به اندازه میزان تئوری را داراست. بعلاوه این روش تصفیه پساب را از یک فرایند مصرف کننده انرژی به یک فرایند تولید کننده انرژی تبدیل میکند