سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عاطفه رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
فاطمه مدرسی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله یک راهکار مدرن مدرن جدید یرای فرمولاسیون بیوفیلم برپایه ی بیوپلیمر آورده شده است این بیوفیلم حاوی NaCl پلیساکاریدهای برون سلولی پلی آمفیونیک با خصوصیات تغلیظ کنندگی و ضد ویروسی و پروتئین های برون سلولی با خصوصیات ضد میکروبی است بیوپلیمرها از طریق کشت ناپیوسته ی Haloferax mediterranei بدست می آیند شرایط بهینه برای تولید حداکثر پلی ساکارید بستگی به سوبسترا و گلوکز به عنوان عامل محدود کننده دارد توزیع بیوپلیمرها با استفاده از میکروسکوپ آنالیز می شود و بیوفیلم هایی که دردمای اتاق ۲۰ درجه خشک می شود همانند آنهایی که دردمای ۶۰ درجه خشک می شود یکنواخت هستند.