سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدشهاب الدین امیرآبادی – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه شیراز
بابک رفیعی نیا –
عبدالحسین جهانمیری –
محمدرضا رحیم پور –

چکیده:

تولید بیوسورفکتانت توسط باکتری C12H 26 و Paenibacillus alvei به عنوان منبع کربنی مورد بررسی قرار گرفت . باکتری مورد نظر توانایی تولید بیوسورفکتانت را در محیط کشتMSM به همراه C12H26به عنوان تنها منبع کربنی در دمای ۳۷درجه سانتی گراد و دور ۱۸۰rpm در مدت زمان ۴۸ ساعت دارا می باشد. به علاوه بیشترین تولید بیوسورفکتانت برای نسبت کربن به نیتروژن ۱۷/۴C/N بدست آمد که در این غلظت کشش سطحی تا ۳۸mN/m کاهش یافته است هم چنین از محلول ملاس و آب لوله (tap water با غلظت های مختلف به عنوان محیط کشت استفاده شد که علی رغم رشد بسیار خوب، باکتری توانایی تولید بیوسورفکتانت و در نتیجه کاهش کشش سطحی را از خود نشان نداد.