سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی بختیاری – کارشناس ارشد شیمی آلی، واحد تحقیق و توسعه شرکت شهد آرا کاسپین، صنعتی شر
افسانه فریدچهر – کارشناس ارشد شیمی آلی، واحد تحقیق و توسعه شرکت شهد آرا کاسپین، صنعتی شر
afaridchehy@yahoo.com –

چکیده:

هدف این تحقیق بهینه سازی شرایط محیط کشت جهت تولید نوعی امولسیفایر بسیار قوی می باشد. کیک روغن بادام زمنینی و سولفات آمونیم بعنوان منابع کربنی و نیتروژنی در مقادیر متفاوت مورد استفاده قرار گرفتند. بهترین محیط کشت برای تولید با پورسورفکتانت برابر با ۴%(V/V) منبع کربن و ۳g/L منبع نیتروژن و ۷%(V/V) میزان درصد تلقیح بدست آمده است. در این روش یک آبگوشت غذایی در دمای ۳۴ درجه سانتیگراد به مدت ۳۸-۳۲ ساعت تا رسیدن به دانسیته ۲۲/۱-۱ در طول موج ۶۰۰nm تهیه گردید. از روش CCD جهت طراحی آزمایشات استفاده گردید. در این شرایط بیشترین توده سلولی و بیشترین کاهش سطحی به ترتیب ۳/۱g/L و ۳۰mN/m می باشد. مهمترین پارامترها در فرآیند تولید با یوسورفکتانت عبارتند از نوع اقتصادی منبع کربن و منبع نیتروژن، احتمالاً محدودیت های غذایی و پارامترهای شیمیایی و فیزیکی مانند حرارت و pH می باشند.