سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اشرف حاجی حسینی بابائی – پژوهشگر مرکزرشد زیست فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
پیمان قجربیگی – مدیریت اداره نظارت برمواد غذایی قزوین
مهدی بختیاری – مدیرعامل شرکت شهد آراکاسپین
سمیه پناهی – کارشناس ازمایشگاه

چکیده:

بیوسورفکتانت ها ترکیبات آلی تولید شده توسط میکروارگانیسم ها هستند که می توانند کشش سطحی و بین سطحی مایعات را کاهش دهند هدف این تحقیق بهینه سازی شرایط کشت باکتری لاکتوباسیلوس delbrueckii جهت تولید امولسیون کننده قوی می باشد کیک روغن بادام زمینی و سولفات امونیوم بعنوان منبع کربنی و نیتروژنی درمقادیرمختلف مورد استفاده قرارگرفتند محیط کشت مناسب برای تولید بیوسورفکتانت برابر با v/v4% منبع کربن و ۳g/L منبع نیتروژن و v/v7% میزان درصد تلقیح بدست آمد. رشد میکروارگانیسم ها درآبگوشت غذایی با شرایط دمای ۳۴ درجه به مدت ۴۰-۳۵ ساعت با دانسیته ۱/۲۲-۱ درطول موج ۶۰۰nm صورت پذیرفت از روش CCD جهت طراحی آزمایشات استفاده گردید دراین شرایط بیشترین تولید توده سلولی و بیشترین کاهش کشش سطحی به ترتیب ۳/۱g/L و ۳۰mN/m می باشد. مهمترین پارامترها درفرایند تولید بیوسورفکتانت عبارتند از منبع اقتصادی کربن و نیتروژن محدودیت غذایی و پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مانند حرارت و ph می باشند.