سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین قنواتی – دانشجوی دکتری میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه
ایرج نحوی – استاد بخش میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفه

چکیده:

کاهش سوخت‌های فسیلی ، آلاینده بودن و تجدید ناپذیری آن از مشکلاتی است که جوامع بشری را تهدید می‌کند. بیودیزل سوختی پاک است که جایگزین مناسبی برای سوخت‌های فسیلی به حساب می‌آید. بیودیزل از منابع گیاهی، جانوری و میکروارگانیسمی قابل تولید می‌باشد. روغن تولید شده از این منابع با واکنش ترانس استریفیکاسیون به بیودیزل تبدیل می‌شود. به کارگیری میکروارگانیسم ها در تولید این محصول با ارزش مزایای بسیاری داشته و از بین میکروارگانیسم ها امکان تولید بیودیزل با به کارگیری مخمرها، به عنوان یک گزینه مناسب‌تر در سال‌های اخیر مطرح گردیده است. مخمرهای الئوژنز به انواعی که توانایی تجمع روغن تک یاخته فراوان درون سلولی داشته باشند اطلاق می‌شود. این مخمرهای مولد چربی دارای سیستم متابولیسمی متفاوتی در مقایسه با انواع غیر الئوژنز ها دارند. تحقیقات گسترده‌ای در جهان بر روی تولید این روغن تک یاخته با استفاده از مخمرها صورت گرفته و در حال انجام است. در ایران استفاده از مخمرهای الئوژنز در تولید روغن تک یاخته قابل تبدیل به بیودیزل هم اکنون در بخش میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان در حال انجام است. تولید صنعتی بیودیزل با استفاده از مخمرها با به کار گیری منابع کربنی ارزان قیمت همچون زائدات کشاورزی توجیه پذیر خواهد بود.