سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فریده عتابی – استادیار دانشکده محیط زیست و انرژی ، واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشگ
مریم اژدرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست و انرژی ، وا
آرش رسولی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، واحد علوم و

چکیده:

در سالهای اخیر بدلیل مصرف فزاینده سوخت مانند نفت وگازوئیل و کاهش منابع سوختهای فسیلی و مسائل زیست محیطی و قابلیت تجدیدپذیری اینگونه سوختها و همچنین افزایش قیمتهای نفت و تاثیر پذیری معکوس بهداشت انسانی و محیطی از نفت خام سبب شده است که علاقه برای تحقیق و توسعه سوخت ها از منابع تجدید پذیر همچون بیودیزل و اتانول افزایش چشمگیری یابد بیودیزل یک سوخت جایگزین است که از یک منبع داخلی و تجدید پذیر مشتق می شود و بنابراین می تواند باعث کاهش وابستگی به واردات نفت خام از کشورهای خارجی شود. بیودیزل را می توان از گیاهانی مانند سویا، کلزا، آفتابگردان و دانههای روغنی دیگر و همچنین پسماند روغنهای آشپزخانه و رستورانها تهیه کرد. در این مقاله پس از بررسی انواع روش های تولید بیودیزل ،استانداردها، مزایا و معایب و بررسی جنبه های فنی ، اقتصادی و زیست محیطی آن ، تولید بیودیزل از پسماند روغنهای خوراکی مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین آمار تعداد رستورانها و اغذیه فروشی های شهر تهران بجز ری و شمیرانات در سال ۱۳۸۹ تهیه شده است و پتانسیل تولید بیودیزل از پسماند روغن های خوراکی برآورد گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترانس استریفیکاسیون مناسب ترین روشجهت استفاده از روغن های گیاهی به منظور تولید بیودیزل می باشد