سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت و پزشکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کامبیز تحویلداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدعلی امانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
امید صادقی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
ابوالفتح اکبرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

بیودیزل از انرژی های تجدیدپذیر و پاک است که از روغن های گیاهی قابل تولید می باشد و می تواند جایگزین سوخت های فسیلی شده و علاوه بر تامین انرژی باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی شود. بیودیزل می تواند جایگزین مناسبی برای دیزل های نفتی باشد و بدون تغییر دادن موتورهای دیزلی به آسانی جایگزین دیزل های نفتی شود. در مناطق مختلف جهان بسته به شرایط اقلیمی و خاک به روغن های گیاهی خاصی جهت تولید بیودیزل توجه شده است. در این تحقیق پس از بررسی گیاهان روغنی قابل کشت در اقلیم ایران چهاردانه روغنی سویا، گلرنگ، کلزا و بزرگ که امکان گسترش کشت آن در مناطق مختلف کشور وجود دارد انتخاب و جهت تولید بیودیزل مورد استفاده قرار گرفتند.پس از استخراج و پالایش روغن، تولید بیودیزل با استفاده از واکنش ترانس استریفیکاسیون تری گلیسریدها انجام و تعیین خصوصیات بیودیزل های تولید شده با استفاده از تست های استاندارد سوخت صورت گرفت. تست های ویسکوزیته، دانسیتهف نقطه اشتعال، نقطه ابری شدن، نقطه ریزش و تست نوار خوردگی مس بر روی نمونه ها انجام و با استانداردهایASTM D6751 و EN14214 مقایسه شدند که همه نتایج بدست آمده در محدوده مجاز می باشند.