سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فهیمه احمدی واوسری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا… آملی
فاطمه احمدی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی ساری

چکیده:

امروزه بیماریهای مرتبط با روش زندگی بشر مثل افزایش وزن، چربی بالا، تصلب شرائن، دیابت و فشار خون به طور فزاینده ای در کشورهای صنعتی در حال گسترش است. پنداشته میشوداز سرطانهای انسان بواسطهی عادات غذایی و روش زندگی ایجاد میشود. اگرچه مکانیزم دقیق بیماریزایی و پیشرفت بیماری، این نوع امراض به وضوح مشخص نشده است، اما کیفیت لیپیدهای موجود در رژیم غذایی افراد یک عامل مهم در تعدیل شیوع و کنترل مرگ و میر ناشی از این بیماریها است. امروزه کنژوگه اسید چرب CFAs) ( بواسطهی اهمیت بیولوژیکی در کاهش شیوع این گونه ازبیماریها مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اسیدهای چرب کنژوگه CFA) (دارای اثرات زیست فعال و عملگر، میتوان به کنژوگه لینولئیک اسید CLA) ( اشاره کرد. از جمله فعالیتهای بیولوژیکی کنژوگه لینولئیک اسید میتوان به فعالیت ضدسرطان، ممانعت از بیمایهای قلبی عروقی، – کاهش چربی بدن ، اثرات ضد التهابی، بهبود سیستم ایمنی ، سلامت استخوان موثر در متابولیسم ویتامین A اشاره کرد. امروزه کنژوگه لینولئیک اسید CLA) ( مورد استفاده در صنعت غذا اغلب به روش شیمیایی سنتز میشود. ازجمله معایب این روش تولید ایزومرهای ناخواسته است. از این نقطه نظر تکنیکهای بیوتکنولوژی و استفاده از میکروارگانیسمهای بیوسنتز کننده بواسطه عدم تولید محصولات جانبی) ایزومرها( ناخواسته و اثرات آن و همچنین طبیعی بودن روش بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین روشهای بیوتکنولوژی برای تولید اسیدهای چرب چند غیر اشباع، هیدروکسی اسید چرب، کره کاکائو و … نیز کاربرد دارد