سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صدیقه اسمعیل زاده بهابادی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، زابل، ایران
مظفر شریفی – گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرا

چکیده:

کتان سفید (Linum album) گیاهی علفی و دارویی است که لیگنانهای مهمی از جمله پودوفیلوتوکسین را تولید می‌کند. پودوفیلوتوکسین و مشتقات آنها دارای خواص ضد ویروسی و ضد سرطان می باشند. با توجه به این که سنتز شیمیایی پودوفیلوتوکسین مقرون به صرفه نیست، تولید آن از طریق کشت سلول گونه های سرده Linum راه جایگزین سودمندی است. روش‌های متعددی برای افزایش تولید متابولیت‌های ثانویه در کشت سلول استفاده می شود. کیتوزان از ترکیبات اصلی دیواره سلولی بسیاری از گونه های قارچی می باشد و به عنوان الیسیتور زیستی کارآمد برای بهبود بخشیدن بیوسنتز متابولیت‌های ثانویه در کشت سلولی استفاده می شود. دراین پژوهش اثر کیتوزان بررشد سلول ومیزان پودوفیلوتوکسین در زمان های ۱، ۲ ، ۳ و ۵ روز بعد از افزودن به محیط درکشت سلول گونه L. Album مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان پودوفیلوتوکسین در روز پنجم بعد از تیمار به میزان دو برابرمشاهده شد.