سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی تردست – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی
قاسم نجف پور – استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی(نویسنده مرجع)
مصطفی رحیم نژاد – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی
علی اصغر قریشی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی

چکیده:

با پایان یافتن منابع فسیلی بشر درآینده ای نه چندان دور با کمبود منابع انرژی مواجه خواهد شد .همچنین بهره گیری از منابع فسیلی مشکل انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش دمای زمین را به عنوان یک چالش اساسی برای جهان مطرح نمود است. استفاده از منابع تجدید پذیر به عنوان راهکاری درجهت تعدیل این چالش پیشنهاد شده است. توجه به منابع تجدید پذیر درسال های اخیر به منظور دستیابی به انرژی ودوستار محیط زیست مورد توجه بسیاری ازگروههای تحقیقاتی است. پیل سوختی میکروبی یکی از این منابع تجدید پذیری است که به عنوان راهکار مطرح گردیده است . اساس کارپیل های سوختی میکروبی اینگونه می باشد که سوبسترا توسط یک میکروارگانیسم یا آنزیمی اکسیدمی گردد و بواسطه این فرآیند جریان الکتریسیته تولید می گردد . دراین مقاله با ارائه ساختاری از پیل سوختی میکروبی بدون غشابا کاتد هوایی اثر حضور پلاتین بر میزان توان تولیدی ونیز اثرpH های مختلف جهت افزایش دانسیته توان و جریان تولیدی بررسی گردیده است. بیشینه توان تولیدی پیل الکتریکی۷۴/۳۰۵ میلی وات بر متر مربع بدست آمده است.