سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد قبادی – کارشناس ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
امیرحسین ماهری – کارشناس مرکز آزمایشگاه های شرکت هسا
فریدون نریمانی – کارشناس مرکزآزمایشگاه های شرکت هسا
بدیع ناجی – کارشناس واحد پژوهش و فناوری شرکت هسا

چکیده:

به دلیل برخی عملیات کنترل کیفی و همچنین وجود زمان مصرف محدود برای استفاده از سوختهای هوایی و همچنین شرایط نگهداری نامناسب تانکرها، برخی سوخت های هوایی مانند JP و ۴ ATK کارایی خود را برای استفاده درصنایع هوایی از دست میدهند. به منظور بکار گیری سوختهای غیر قابل استفاده هواپیما، از مخلوط سوختهای هوایی مورد نظر در بنزین اتومبیل ها استفاده شد. بدین منظور پس از اختلاط سوخت های هوایی مورد نظر در غلظت های متفاوت با بنزین، سعی شد خواص آن با استفاده از افزودنیهای مناسب و البته مجاز بهبود داده شود و در محدوده استاندارد های جهانی قرار گیرد. دربخشی از این تحقیق به دنبال موادی بوده، که توسط آنها بتوان فشار بخار سوختهای هوایی فاسد شده را در حد استاندارد های مورد نیاز افزایش داد. بدین منظور پس از انجام تست های مختلف الکلها انتخاب شد. در ادامه به منظور کنترل بوی بد سوخت های هوایی، افزودنیهای بدون فلز از نوع ترکیبات اکسیژنه استری بررسی شدند. در چندین فرمولاسیون عدد اکتان بالای ۹۰ مشاهده شد، این در حالی است که سوخت های هوایی دارای عدد اکتان قابل ملاحضه ای نبودند. همچنین فشار بخار حدود ۱۵ کیلوپاسکالی سوخت های هوایی با استفاده از افزودنی های موثر تا حدود ۴۵ کیلوپاسکالی افزایش یافت و در محدوده استاندارد بنزین قرار گرفت. سایر خواص مخلوط نهایی نیز در محدوده استاندارد بنزین قرار گرفت. ویژگ یهای برخی از بنزینهای تهیه شده و انتخابی به عنوان مناسب ترین، در مقایسه با بنزین وارداتی و بنزین تجارتی پالایشگاهها قابل قبول و در برخی پارامترها کیفیت بهتری را نشان می دهد.