سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود یوسف زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،گروه علوم تربیتی،قائمشهر،ایران

چکیده:

امروزه در جهان برنامه ریزی به عنوان عنصر کلیدی توسعه در ابعاد مختلف محسوب می شود به طوری که تحقق اهداف سازمانها در گروه برنامه ریزی درست است. بنابراین آموزش وپرورش به عنوان یک سازمان علمی و آموزشی برای تحقق اهداف اموزشی و یادگیری در کلاس درس نیازمند برنامه درسی است برنامه درسی در برگیرنده بعد کیفی اموزش است که با تدارک فعالیتهاو تجربیات یادگیری زمینه را برای آموزش و یادگیری دانش آموزان فراهم می کند تحقق این هدف نیازمند تولید برنامه درسی پژوهش محور است چون پژوهش و تحقیق زمینه رابرای رشد و توسعه پویا در دانش آموزان و سیستم اموزشی فراهم خواهد کرد. بنابراین تولید برنامه های درسی پژوهش محور نیازمند توجه به نقش معلمان ، محتوا ، سازماندهی محتوا، شیوه های تدریس، موقعیت و فضای یادگیری و نحوه ارزشیابی پزوهش محور است این مقاله در پی آن است راهبردهای اثر بخش جهت تولید برنامه های درسی پژوهش محور در سیستم اموزشی را تبیین کند.