سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا سلیمی – کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
فرزاد شریف زاده – اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
منصور امیدی – اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
امیر زارع – کارشناس و مسئول آزمایشگاه بیوتکنولوژی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد د

چکیده:

گیاه Hyparrhenia hirta که در فارسی به آن بریش گفته می شود دارای قابلیت رویش در عرصه های بسیار کم عمق، سنگلاخی و با بافت سبک، بدون هیچ گونه حسیاست به شوری و قلیائیت می باشد. تولید بذر در این گیاه کم و قوه نامیه بذرهای تولید شده پایین می باشد. گیاه بریش یکی از گیاهان پیشنهاد شده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت اصلاح مراتع ایران می باشد. تکثیر درون شیشه ای بمنظور حفظ ذخایر ژنتیکی گیاه راهکاری مناسب خواهد بود. در این پژوهش بمنظور تهیه بذر مصنوعی، جنین های رویشی گیاه بریش در محیط MS فاقد آگار دارای ۱ درصد آلژینات سدیم قرار داده شدند. مخلوط حاصل بصورت قطره قطره در محلول کلرید کلسیم ۵۰mM چکانده و پس از ۳۰ دقیقه آبکشی شد. پس از ۷-۶ هفته از کشت، بذرها روی محیط کلسیم ½MS جامد به گیاهچه کامل تبدیل شدند.