سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس حسین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد گروه گیاه پزشکی

چکیده:

جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L مهمترین افت بلوط در کشور بوده و سطح بسیار وسیعی از جنگلهای بلوط بخصوص استان اذربایجان غربی را الوده نموده است لاروهای این افت با تغذیه از جوانه و برگهای درختان بلوط خسارت سنگینی را به درختان واردنموده و علیرغم یک نسلی بودن دارای خسارت اقتصادی بالایی می باشند عمده خسارت وارده به درختان بلوط در نتیجه تغذیه لاروهای سن اخر این افت از جوانه ها می باشد این افت بشدت در استانهای اذربایجان غربی کردستان لرستان و کرمانشاه شایع شده است علاوه بر کاربردهای فراوان دارویی و تجاری اندامهای مختلف درختان بلوط میوه های درختان بلوط نیز یک منبع غذایی مهمدر میان روستائیان محسوب می شوند با توجه به مضرات کاربرد سموم شیمیایی بخصو ص در جنگلها و مراتع و همچنین همزمانی تشکیل بذور گونه های مختلف بلوط و فعالیت لاروهای این افت در این تحقیق در سال ۸۹ کنترل این افت بجای استفادها ز سموم شیمیایی توسط تله های فرمونی د ر منطقه قبر حسین شهرستان پیرانشهر بمنظور بررسی تاثیر شکل تله های فرمونی سه تیمار تله های مثلثی، استوانه ای و مکعبی در میزان شکل جوانه خوار بلوط در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و همچنین بررسی پراکنش این افت در اذربایجان غربی انجام گردید.