سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا حسین سعیدی – پردیس فنی دانشکده مهندسی شیمی نفت وگاز دانشگاه سمنان
مهناز مظاهری اسدی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشکده بیوتکنولوژی
محمد حیدریان – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشکده بیوتکنولوژی
منصور جهانگیری – پردیس فنی دانشکده مهندسی شیمی نفت وگاز دانشگاه سمنا ن

چکیده:

دراین مقاله تلاش شده است با تولید بایوسورکتانت رامنولیپید با استفاده از باکتری سودوموناس آئروجینوزا میزان اثر آن بر کاهش کشش سطحی و بین سطحی آب و نفت خام به عنوان روشی ارزان قیمت و سازگار با محیط زیست بمنظور ازدیار برداشت نفت مورد مطالعه قرارگیرد نتایج حاکی از آن است که افزودن بایوسورفکتانت، سبب کاهش کشش سطحی و بین سطحی می گردد اما درغلظتهایی بیش از CMC تغییر چندانی در کشش سطحی ایجاد نمی شود همچنین کاهش کشش بین سطحی سبب افزایش زاویه برخورد نفت کاهش نیروهای مویینگی و درنتیجه افزایش حرکت پذیری نفت می شود.