سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدیس رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
مرتضی خیاط پورنجیب – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

افزایش علاقه ی ترویج تولید انرژی تجدید پذیر درسالهای اخیر نخست درسال ۱۹۹۴ رخ داده است و بطور متوسط درحال افزایش است که بیشترین افزایش درپنج سال گذشته رخ داده است نتایج کاهش تولید رادر ۰۸و۰۹ که احتمالا به دلیل کاهش عوامل اقتصادی و عدم امکان تامین بودجه تحقیقات است نشان میدهد مقدار رو به رشد تولید انرژی تجدید پذیر که درزمینه های چند موضوع کلیدی متمرکز شده است رایج ترین موضوع اتلاف میب اشد سودمندی می تواند دریک جریان اتلاف و تبدیل آن به انرژِ که صرفه جویی فوق العاده ای را ارایه میدهد سرمایه گذاری شود و محلی که درآن رخ میدهد یک گام نزدیکتر به پایداری است موضوع مربوط به سلامت شایع ترین موضوع بعدی می باشد از منابع اصلی تولید انرژی تجدید پذیر انرژی خورشیدی بادی زیست توده ای و میکروآبی همه تقریبا به طور مساوی نشان داده شده است. انرژی خورشیدی از رایج ترین منابع به نظر می رسد و گسترده ترین کاربرد را برای تولید انرژی تجدید پذیر دارد انرژی خورشیدی توسط دو استراتژی تولید انرژِ حرارتی و فتوولتائیک نشان داده شده است انرژِ باد درفرمهایتولید شدهبه علت چالشهای تکنولوژیک تاحدودی محدود است انرژی زیست توده ای کمی درتعدادی از مقالات سقوط کرد چون تفکیک قطعی بین فرم های متمرکز و توزیع شده وجو د نداشت با این حال بصورت تولید انرژی تجدید پذیر به معماران منظر مربوط است.