سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده ربابه جلالی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله ا
سیده راضیه جلالی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:

امولسیون ها سیستمی پراکنده از دو سیال غیر قابل حل می باشد . مثلا مایونز که حاوی قطرات پراکنده ی روغن در یک فاز پیوسته ی ابی ست و یا مارگارین که قطرات کوچک اب دریک فاز پیوسته ی روغنی می باشد .امولسیون سازی غشایی توسط Nakashima et al در اوایل دهه ی ۰۹۹۱ شروع شد. یک فاز با فشار از میان منافذ غشا به درون فاز دیگر پراکنده میشود.جدایی قطرات بروی سطح غشا باعث تولید امولسیونی با پراکندگی سایز محدود می شود.در اواخر دهه ی ۰۹۹۱ Suzuki et al از یک غشا برای گسیختن قطرات یک امولسیوندرشت توسط فشردن کل امولسیون از میان منافذ استفاده کردند.امکان بالا بردن سرعت تولید امولسیون فراهم شد.پیشرفت سریع درزمینه ی مهندسی میکرو امکان توسعه ی مصرفریزکانال ها توسط Nakashima و co_worker در تکنولوژی امولسیون سازی را فراهم کرد