سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا محمد شفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ،دانشکده مهندسی مواد،نجف آباد_اصفه
مریم صالحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه مهندسی نساجی،تهران

چکیده:

با کاهش قطر الیاف از مقیاس میکرونی به مقیاس نانومتری سطح مخصوص انعطاف پذیری و خواص مکانیکی الیاف به طور عمده افزایش می یابد . این امر موجب شده است تا زمینه به کارگیری موفقیت امیز نانوالیاف در کاربردهای متفاوتی فراهم شود از انجاییکه یکی از مهمترین کاربردهای نانوالیاف در صنعت فیلتراسیون است بستر نانوالیاف کامپوزیتی تولیدی قابلیت به کارگیری در فیلتراسیون آب را دارد یکی از مهمترین الاینده های آب ترکیبات شیمیایی الی طبیعی و مصنوعی هستند که به آب بو و مزه میدهند این مطالعه از پلیمر پلی اکریلونیتریل که با غلظت ۱۰% در حلال دی متیل فرم امید حل شده است به عنوان ماتریس برای کامپوزیت پلیمری استفاده شده و ذرات کربن فعال با غلظتهای ۲ ، ۵ و ۱۰% به طور یکنواخت دراین ماتریس پلیمری دیسپرس شده است مطالعه مورفولوژی سطحی نانوالیاف توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانیصورت گرفته و توزیع قطری کامپوزیت نانوالیاف برای الیاف حاوی درصدهای متفاوتی از کربن فعال بررسی شد هاست. علاوه براین طیف جذب مادون قرمز کامپوزیت نانوالیافی حاوی درصدهای متفاوتی از کربن فعال بررسی شده و با نمونه نانوالیاف پلی اکریلونیتریل خالص مقایسه شده است.