سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حسین جعفری منصوریان – مرکز تحقیقات ارتقای سلامت- عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم
احمد رجبی زاده –
امیر حسین محوی –
محمد مهدی امین –

چکیده:

سلول سوخت میکروبی (Microbial Fuel Cel ) وسیله ای است که انرژی شیمیایی ذخیره شده در مواد آلی را با استفاده از میکروارگانیسم ها به عنوان بیوکاتالیست به انرژی الکتریکی تبدیل می کند . سلول های سوخت میکروبی بدون واسطه و کاتالیست CAML-MFC) تکنولوژی جدیدی را برای تولید الکتریسیته زیستی و تصفیه انواع مختلفی از فاضلاب ها از جمله فاضلاب صنایع فراوری پروتئینی نشان می دهند . در این مطالعه ما برای اولین بار تولید الکتریسیته به طور مستقیم از جمله فاضلاب صنایع فرآوری پروتئینی نشان می دهند. در این مطالعه ما برای اولین بار تولید الکتریسیته به طور مستقیم از فاضلاب تولیدی صنعت فراورده های غذایی پروتئینی و بطور همزمان تصفیه ان را با استفاده از تکنولوژی CAML-MFC را اثبات کردیم. این مطالعه بیشترین دانسیته جریان و توان تولیدی به ترتیب mA/m2 527/08 و mw/m2 230/3 در سطح اند ، در OLR برابر با kgCOD/m3.D 0/364 بیشترین ولتاژ تولیدی و کارایی کولمبی v 0/465 و ۲۱% بود که در OLR برابر با kgCOD/m3 0/182 بدست امد حداکثر راندمان حذف COD‌، BOD ، NH3 ، P ، TSS ، VSS‌، SO4‌، , A.L.K نیز به ترتیب ۸۶ و ۷۹ و ۷۳ و ۱۸ و ۶۸ و ۶۲ و ۳۰ و ۵۸ درصا حاصل شد. نتایج حاصل شده نشان داد که تولید الکتریسیته زیستی و تصفیه فاضلاب صنعت فراوری غذایی پروتئینی به وسیله CAML-MFC مزایای زیادی از قبیل تمیز بودن ، کارآمد بودن ، قابل تجدید بودن و عدم تولید محصولت جانبی سمی دارد و به عنوان گزینه بهتر برای بازیابی کامل و ساده در تبدیل واقعی انرژی از فاضلاب این صنعت و همچنین شیوه ای نوین در تصفیه ان ظاهر شدند.