سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محمدمهدی امین – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حسین جعفری منصوریان – مربی عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
نعمت اله جعفرزاده – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده:

سلولهای سوخت میکروبی (Microbial fuel cells: MFC مبدلهای الکتروشیمیایی هستند که نیروی احیا شده میکروبی تولید شده از طریق متابولیسم سوبستراهای آلی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان تولید الکتریسیته از فاضلاب سنتتیک شبیه سازی شده صنایع غذایی و همچنین میزان تصفیه ی آن با استفاده از MFC دو محفظه ای بدونواسطه و کاتالیست می باشد در سلول سوخت میکروبی مورد استفاده دراین مطالعه آنددر محفظه بی هوازی حاوی فاضلاب شیبه سازی شده صنایع غذایی بصورت سوبستره سنتتیک وکاتد در محفظه هوازی حاوی بافر فسفات قرار داشت این دو محفظه توسط غشای تبادل پروتون از جنس Nafion از هم جدا گردید شدت جریان و ولتاژ تولیدی با استفاده از اهم متر دیجیتالی سنجیده شد و میزان الکتریسیته از طریق قانون اهم محاسبه گردید پساب خروجی از محفظه آند نیز از نظر میزان P NH، BOD، COD و TSS,VSS ، سولفات و قلیاییت نیز به ترتیب ۷۸، ۷۲ ، ۶۶ و ۷، ۵۶، ۲۶، ۴۹ ، و ۴۰ درصد بدست آمد. یافته های این مطالعه نشان داد که MFC می تواند به عنوان یک تکنولوژی جدید برای تولید الکتریسیته از مواد آلی تجدید پذیر و تصفیه انواع مختلفی از فاضلابهای شهری و صنعتی همچون صنایع غذایی مورد استفاده قرارگیرد.