سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شادی رجب – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشکده علوم و فنون نوین
ولی اله بابایی پور – استادیارگروه مهندسی بیوشیمی، پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه

چکیده:

با توجه به رشد روز افزون جمعیت جهانی و به اتمام رسیدن سوخت های فسیلی، نیاز شدیدی به منابع جایگزین انرژی احساس می شود. سوخت های فسیلی دارای معایب فراوان از جمله آلودگ یهای زیست محیطی و گرم شدن کره زمین می باشند. بنابراین باید به دنبال منابعی باشیم که علاوه بر تجدیدپذیر بودن، آلودگ یهای زیست محیطی کمتری داشته باشند. یکی از این منابع، موجودات زنده از جمله گیاهان و میکروارگانیسم ها می باشند. با استفاده از پیل های سوختیِ میکروبی م یتوان انرژی تولید شده توسط میکروارگانیسم ها را کنترل کرده و در اختیار قرار داد. با استفاده از میکروارگانیسم های فتوسنتز کننده و پی لهای میکروبیِ فتوسنتزی، می توان انرژی خورشید را بطور غیر مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل نمود. در این مقاله انواع مختلف پی لهای سوختیِ فتوسنتزی توضیح داده شده و بصورت مختصر مزیتها، مشکلات، محدودیتها و راه حل های آن مورد بررسی قرار می گیرد.