سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نفیسه رانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
نیره لولویی دلشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
حامد قاسمی – کارشناس علوم و صنایع غذایی

چکیده:

اصطلاح CLA به گروهی از ایزومرهای هندسی و مکانی لینولئیک اسید با باندهای دوگانه کونژوگه برمی گردد گزارش شده که اسیدهای چرب گروه CLA مزایای سلامتی و ویژگیهای بیولوژیکی زیست شناختی گوناگونی دارند تولید تجاری CLA از مواد الی سرمایه اولیه هنگفتی لازم دارد و منجر به تشکیل مخلوطی از ایزومرها می شود بیوتکنولوژی پیشنهادهای جدید دیگری را برای روش های تولید تجاری لیپیدها ارائه می کند. هدف ازاین مطالعه ازمون کردن اثر روشهای مختلف جدا کردن ایزولاسیون پروتئین ها روی انزیم لینولئات ایزومراز LAI حاصل از سلولهای میکروبی و بیوکاتالیز LA به CLA می باشددراین ازمون برای استحصال ایزومرهای پروتئینی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس L1 و دو سویه اهز لاکتوباسیلوس روتری ATCC SS739,23272ATCC) استفاده شد. در شرایط مشابه ازمایشی سویه ATCC SS739 بیشترین فعالیت LA1 را در بین کشتهای میکروبیازمون شده دراین مطالعه نشان داد.