سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عطیه طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
رقیه باطبی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

در این مطالعه به سبوس برنج سفید از فرآورده های آرد برنج برای تولید اسید لاکتیک پرداخته شده است. تجزیه سبوس برنج سفید، می تواند به ۱ بار بالاتر از متوسط کنترل توسط استخراج گلوکز / ۷ در گروه تخمیری که ۲۵ / عنوان منبع کربن و منابع غذایی برای تخمیر اسید لاکتیک با تولید ۳۷ و مخمر می باشد مورد استفاده قرار گیرد. طبق فرآیند جداسازی سبوس برنج (RB) می تواند در دو گروه سبوس برنج زرد و سبوس برنج سفید طبقه بندی گردد سبوس برنج سفید (WRB) لایه داخلی سبوس برنج حاوی نشاسته بیشتر و روغن کمتری نسبت به سبوس برنج زرد می باشد و برای تولید RBO به دلیل مقدار چربی کمتر مناسب نیست. در طی عملیات برنج توسط آسیاب فرآوری شد که شامل پوست کندن و جداسازی غلاف برنج و سفید کردن و صیقل دادن است باقیمانده برنج صیقلداده شده سبوس برنج سفید بود که در آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. باکتری تولید کننده اسید لاکتیک Ramnosus در تمام طول آزمایش استفاده شد. این باکتری ها به طور متوسط در ترکیبات مشخص که حاوی گلوکز، شیر، مخمر، اپتین سویا و سدیم کراید نگه داری شد. همچنین دو نوع واسطه تخمیری در این مطالعه استفاده شد و شرایط محیط کشت نیز کنترل شده است. در طی آزمایش عملیاتی بر روی رفتار WRB انجام گرفت که شامل هیدرولیز آنزیم و تجزیه اسید بود همچنین در این آزمایش تأثیر ترکیب RAH , CSL بر تولید اسید لاکتیک مورد مطالعه قرار گرفت