سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحمد شهیدی یاساقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو
بهمن سلیمان زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو
ازاده قربانی حسن سرایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو

چکیده:

مفهوم پری بیوتیک هادر سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است و از آنها به عنوان غذاهای عملگر ضروری و مفید جهت سلامتی یاد شده است پری بیوتیک ها و دیگر کربوهیدرات های غیرقابل هضم شامل فیبرهای رژیمی جزء مواداولیه قابل تخمیراند که اثرات مطلوبی در روی سیستم سلامتی دارند بعلاوه تولیدات ویژه ای از تخمیر باکتریایی از قبیل اسیدهای چرب کوتاه زنجیر را داریم که در کاهش خطر اختلالات گوارشی، سرطان و بیماریهای قلبی موثرند فراورده های عمده تخمیر کربوهیدراتهای غیرقابل هضم تولید اسیدهای چرب کوتاه زنجیر مانند استات پروبیونات و بوتیرات وگازها مانند دی اکسید کربن، متان و هیدروژن گرما و همچنین افزایش توده سلول باکتریایی است افزایش یافتن این اسیدهای چرب کوتاه زنجیره فواید زیادی را به دنبال دارد از جمله کاهش ph که ممکن است میزان باکتریهای بیماری را کم کند کاهش اسید های صفراوی افزایش جذب مواد معدنی بصورت مستقیم و کاهش جذب امونیاک توسط تجزیه پروتونی امونیاک و دیگر امین ها.