سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا امین محلاتی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
ایران عالمزاده – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
پریوش مصلحی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

استر استئاریک اسید سوربیتن سوربیتن در صنایع بهداشتی و آرایشی دارویی خوراکی کاربرد دارد و استفاده از آن هرروز افزایش می یابد هدف ازاین مطالعه بومی سازی و بهبود فرایند تولید استر استئاریک اسید سوربیتن سوربیتن است سوربیتن استرها از واکنش یک قند با یک اسید چرب تولید می شوند تولید سوربیتن استر به دو روش تکر مرحله ای و دو مرحله ای امکان پذیر است روش دو مرحله ای به دلیل مزایای آن نسبت به روش تک مرحله ای و دو مرحله ای امکان پذیر است روش دو مرحله ای به دلی لمزایای آن نسبت به روش تک مرحله ای انتخاب شد دراین مطالعه برای مرحله اول دوم واکنش چند کاتالیست مشخص و توانایی آن با کاتالیست های معمول مقایسه گردید اسید فسفریک به عنوان کاتالیست های مناسب انتخاب شد و برای آن تاثیر دما فشار و غلظت کاتالیست را در سرعت واکنش بررسی شد.