سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
صابر خزائی – کارشناسی صنایع غذایی

چکیده:

هدف این مقاله بررسی چشم انداز کاربرد ضایعات مواد غذایی به خصوص ضایعات شهری بعنوان یک بستر بالقوه جهت گسترش هیدرولیزها برای تولید اتانول سوختی می باشد متغیرهای بحرانی که تولید قند احیا کننده از ضایعات غذایی را تحت تاثیر قرار میدادند بوسیله طرح placket-burman شناسایی شدند. همچنین بااستفاده از روش سطح پاسخ RSM طرح مرکب مرکزی CCD چهارفاکتور این واکنش بهبود بخشیده شد براساس نتایج حاصل انالیز سطح پاسخ شرایط مطلوب برای تولید قند احیا کننده تعیین شدند که عبارت بودند از میزان گلوکوآمیلاز ۱۴۲٫۲u/g و ph جهت قندسازی ۴٫۸۲ دمای واکنش آنزیم ۵۵ درجه سانتی گراد زمان واکنش آنزیم ۲٫۴۸ ساعت بعلاوه برای تخمیر فاز مایع بدست آمده از هیدرولیز ضایعات غذایی از گونه ای مخمر بنام Saccharomyces cerevisiae H858 برای تولید اتانول استفاده شد.