سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طیبه محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
علی معتمدزادگان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی ساری

چکیده:

آنزیم گلوکزاسیداز ارزش صنعتی بالایی دارد و تحقیقات جدید نشان میدهد که انتقال ژن گلوکز اکسیداز به گیاهان میتواند به مقاومت پایه های گیاهی درمقابل آفات منجر شود از باکتری ECOLI به عنوان پذیرنده ژن گلوکز اکسیداز استفاده شد که ابتدا پلاسمید این باکتری توسط آنزیم های محدود کننده برش داده شده بعد ازاستخراج این پلاسمید پلاسمیدPKK223-3 که حاوی ژن گلوکزاکسیداز است بهداخل میزبان Ecoli فرستاده شد به این ترتیب می توان آنزیم گلوکزاکسیداز را از باکتری همچون Ecoli هم بدست آورد.